Jul 10 – 14, 2023
Huizhou (China)
Asia/Shanghai timezone

Committees

Chairman: 

Costel Petrache

 

Organizing Committee: 

Alain Astier
Isabelle Deloncle
Song Guo
Pengwei Zhao
Yanxin Liu
Xiaotao He
Bingfeng Lv
Kuankuan Zheng


Advisory Committee: 

Robert Bark
Rod Clark
Gianluca Colo
Jacek Dobaczewski
Jerzy Dudek
Stefan Frauendorf
Rostislav Jolos
Rauno Julin
Takeshi Koike
Elena Lawrie
Zhipan Li
Jie Meng
Nikolai Minkov
Takashi Nakatsukasa
Makito Oi
Chong Qi
Apolodor Raduta
Peter Ring
Woitek Satula
Javid Sheikh
Julian Srebrny
Janos Timar
Dario Vretenar
Phil Walker
John Wood
Ramon Wyss
Yang Sun
Yumin Zhao
Xiaohong Zhou
Xu Furong